8. jul, 2020

Corona - Protocol

Coronaprotocol Fanfare en Slagwerkgroep Antonius Vragender

Ingangsdatum 1 juli 2020

 

 1. Ten ingeleide
 2. Algemene instructie
 3. Hygiëne instructie
 4. Gedragsinstructie voor leden en bezoekers
 5. Maximaal aantal personen / luchtcirculatie

 0.       Ten ingeleide

Op diverse plekken in het protocol wordt een beroep op ‘ons gezonde verstand’ gedaan. Iedereen kan redelijkerwijs beoordelen of een situatie tot een verhoogd risico kan leiden. De KNMO adviseert om bij binnenkomst van het gebouw een ‘triage’ toe te passen zoals die ook in andere sectoren gebruikelijk is.

 

Aan leden/dirigent/bezoekers wordt bij binnenkomst gevraagd of ze klachten hebben (hoesten, verhoging, benauwdheid etc.).

 

Daarnaast worden de voorschriften in de volgende artikelen van de noodverordening van de VNOG van 30 juni 2020 overgenomen:

Artikel 2.1 Verboden samenkomsten;

Artikel 2.2 Verbod niet houden veilige afstand.

 1.       Algemene instructie

-          Onze regels hangen aan de buitenkant van de cultuurzaal van MFA De Bult, waar wordt gerepeteerd (hierna: ‘zaal’) en worden binnen aan de deur van de kleedkamer van de vereniging herhaald.

-          Instructie en regels worden per mail voorafgaand aan de eerste activiteit toegestuurd aan alle verenigingsleden, ouders van jeugdleden, de dirigent en verdere betrokkenen.

De ‘protocol-contactpersoon’ is Monique Nijrolder.

-          Wij zullen extra aandacht schenken aan de jeugdleden van de slagwerkgroep. Er worden afdoende maatregelen genomen als ouders de jeugdleden buiten bij de ingang afzetten en bij de uitgang ophalen. Ze dienen de 1,5 meter in acht te nemen.

-          Zittende activiteiten mogen binnen worden hervat met een onbeperkt aantal mensen.

-          Er moet voor iedereen een vaste zitplaats zijn en er dient vooraf een gezondheidscheck gedaan te worden. Als er geen sprake is van een vaste zitplaats of er wordt niet gereserveerd of er wordt geen gezondheidscheck gedaan, mogen maximaal 100 mensen binnen aanwezig zijn.

-          Zorg dat iedereen ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de repetitieruimte maar ook vóór de repetitieruimte en in de kleedkamer en verkeersruimten rond de repetitieruimte. Dit alles voor, tijdens als na de repetitie. Gebruik tape en/of linten op de repetitievloer en daarbuiten om de afstand van 1,5 meter aan te geven.

-          De afstand tussen de muzikanten bij het blazen bedraagt 2 meter. Het slagwerk mag op 1,5 meter zitten. Tussen dirigent en de meest nabije muzikant eveneens 2 meter. Voor gezins-/familieleden gelden deze afstanden niet tot elkaar.

-          De afstanden gelden tussen personen, niet tussen muur van de zaal en de persoon.

-          In de repetitieruimte en de aanliggende verkeersruimten is een éénrichtingsroute, met een aparte ingang en uitgang. Wanneer dit niet mogelijk is, dan graag gezicht afwenden van elkaar.

-          Dit protocol wordt besproken tijdens de eerste repetitie. Aan de ouders van de jeugdleden wordt het protocol voorgelegd. Iedereen kan vragen stellen aan het bestuur. Voor mensen die niet bij deze repetitie aanwezig kunnen zijn, is achteraf vragen stellen mogelijk.

-          Het protocol wordt de eerste weken voor het begin van de repetitie besproken zolang dit nodig mocht zijn.

-          Op de geldende regels wordt gehandhaafd. Durf elkaar hierop aan te spreken.

-          De instructies moeten ook worden nageleefd bij binnenkomst, evt. pauzes en bij het verlaten van de zaal. Er zullen looproutes worden gemaakt waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

 2.       Hygiëne instructie

-          Op diverse plekken in het protocol wordt gesproken over het reinigen van oppervlakten, instrumenten etc. Het KMNO adviseert geen alcoholhoudende middelen te gebruiken. Maak een oppervlakte schoon met een sopje of een geïmpregneerd doekje of (b.v. voor je instrument) microvezeldoekje.

-          Bij kuchen tijdens de repetitie moet men uit de groep gaan en op voldoende afstand gaan staan.

-          Desinfecterende gel is aanwezig bij de ingang en bij de uitgang. Daarnaast zijn er doekjes voor de deurklinken.

-          Ook in de toiletruimtes zijn desinfecterende gel en doekjes aanwezig. Het bestuur van de MFA ziet toe op een juist gebruik van het toilet. Na het toiletgebruik worden het toilet en de deurklink door de gebruiker zelf gereinigd met gebruik van de desinfectiemiddelen.

-          Iedereen moet zelf zijn instrument vooraf schoongemaakt hebben. Voor tips kun je kijken bij Adams Musical Instruments

-          Was je handen thuis voor en na de repetitie.

-          Eet niet tijdens de repetitie.

-          Voor het klaarzetten  en na de repetitie weer opruimen van stoelen, vloerbedekking  en ander instrumentarium wijzen wij 3 personen per repetitie aan. Het bestuur stelt hiervoor een schema op. Deze personen zorgen ervoor dat de zaal op tijd klaar is voordat de leden komen. De leden mogen pas in de zaal als deze ‘speelklaar’ is ingericht. Dus kom niet te vroeg op de repetitie of anders wacht buiten.

-          De aangewezen personen die de stoelen klaarzetten, dragen handschoenen.

-          Iedereen heeft één stoel met eigen lessenaar die niet tijdens de repetitie geruild mogen worden.

-          De stoelen, lessenaars en andere hulpmiddelen die in de zaal achterblijven moeten vooraf en achteraf worden gereinigd. Dit betekent dat degene die een lessenaar van het rek pakt deze voor gebruik eerst reinigt.

-          Slagwerk dat door meerdere mensen wordt gebruikt, moet vooraf en achteraf worden gereinigd. Dit gebeurt door de mensen die de instrumenten gebruiken.

-          Muziekpartijen worden of per mail verzonden of anders verpakt in een plastic hoesje en uitgedeeld. Uitdelen van partijen gebeurt met handschoenen aan.

-          Ieder neemt zijn eigen drinken mee. Alle meegebrachte afval neem je ook weer mee naar huis.

-          Voor het condensvocht moet iedereen zelf zorgen voor een doek die na de repetitie mee naar huis gaat om gewassen te worden.

 3.       Gedragsinstructie voor leden en bezoekers

-          Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De actuele instructies zijn steeds te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

-          De kern van die instructies van de Rijksoverheid is op het moment van schrijven van het protocol:

 • algemeen:
 • - houd 1,5 meter afstand;
 • - schud geen handen;
 • - was de handen regelmatig met zeep of alcohol;
 • - hoest en nies in de elleboog;
 • - gebruik papieren zakdoekjes.
 • blijf thuis als:
 • je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging; of  iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 

-          Deel je instrumenten/materiaal/muziek niet met anderen.

-          Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen.

-          Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur.

 4.       Maximaal aantal personen / luchtcirculatie

-          Het MFA-bestuur bepaalt het maximaal aantal aanwezigen.

-          Er wordt gezorgd voor de verspreiding van voldoende frisse lucht.

 5.       Concerten binnen en buiten

-          Als iedereen een vaste zitplaats heeft, er vooraf is gereserveerd en er een gezondheidscheck is gedaan, geldt er geen maximum aan het aantal bezoekers. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.

-          Als er geen sprake is van een vaste zitplaats of er wordt niet gereserveerd of er wordt geen gezondheidscheck gedaan, mogen maximaal 100 mensen binnen en 250 mensen buiten worden toegelaten. Ook hier moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.

-          Voor het organiseren van een concert gaan we vooraf in overleg met de gemeente.

-          Meer informatie over activiteiten buiten is te vinden op de website van de KNMO.

-          Om het maximaal aantal personen te bepalen worden de regels van de meest recente noodverordening van de bevoegde Veiligheidsregio gehanteerd.