Berichten - Nieuws

8. jul, 2020

Coronaprotocol Fanfare en Slagwerkgroep Antonius Vragender

Ingangsdatum 1 juli 2020

 

 1. Ten ingeleide
 2. Algemene instructie
 3. Hygiëne instructie
 4. Gedragsinstructie voor leden en bezoekers
 5. Maximaal aantal personen / luchtcirculatie

 0.       Ten ingeleide

Op diverse plekken in het protocol wordt een beroep op ‘ons gezonde verstand’ gedaan. Iedereen kan redelijkerwijs beoordelen of een situatie tot een verhoogd risico kan leiden. De KNMO adviseert om bij binnenkomst van het gebouw een ‘triage’ toe te passen zoals die ook in andere sectoren gebruikelijk is.

 

Aan leden/dirigent/bezoekers wordt bij binnenkomst gevraagd of ze klachten hebben (hoesten, verhoging, benauwdheid etc.).

 

Daarnaast worden de voorschriften in de volgende artikelen van de noodverordening van de VNOG van 30 juni 2020 overgenomen:

Artikel 2.1 Verboden samenkomsten;

Artikel 2.2 Verbod niet houden veilige afstand.

 1.       Algemene instructie

-          Onze regels hangen aan de buitenkant van de cultuurzaal van MFA De Bult, waar wordt gerepeteerd (hierna: ‘zaal’) en worden binnen aan de deur van de kleedkamer van de vereniging herhaald.

-          Instructie en regels worden per mail voorafgaand aan de eerste activiteit toegestuurd aan alle verenigingsleden, ouders van jeugdleden, de dirigent en verdere betrokkenen.

De ‘protocol-contactpersoon’ is Monique Nijrolder.

-          Wij zullen extra aandacht schenken aan de jeugdleden van de slagwerkgroep. Er worden afdoende maatregelen genomen als ouders de jeugdleden buiten bij de ingang afzetten en bij de uitgang ophalen. Ze dienen de 1,5 meter in acht te nemen.

-          Zittende activiteiten mogen binnen worden hervat met een onbeperkt aantal mensen.

-          Er moet voor iedereen een vaste zitplaats zijn en er dient vooraf een gezondheidscheck gedaan te worden. Als er geen sprake is van een vaste zitplaats of er wordt niet gereserveerd of er wordt geen gezondheidscheck gedaan, mogen maximaal 100 mensen binnen aanwezig zijn.

-          Zorg dat iedereen ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de repetitieruimte maar ook vóór de repetitieruimte en in de kleedkamer en verkeersruimten rond de repetitieruimte. Dit alles voor, tijdens als na de repetitie. Gebruik tape en/of linten op de repetitievloer en daarbuiten om de afstand van 1,5 meter aan te geven.

-          De afstand tussen de muzikanten bij het blazen bedraagt 2 meter. Het slagwerk mag op 1,5 meter zitten. Tussen dirigent en de meest nabije muzikant eveneens 2 meter. Voor gezins-/familieleden gelden deze afstanden niet tot elkaar.

-          De afstanden gelden tussen personen, niet tussen muur van de zaal en de persoon.

-          In de repetitieruimte en de aanliggende verkeersruimten is een éénrichtingsroute, met een aparte ingang en uitgang. Wanneer dit niet mogelijk is, dan graag gezicht afwenden van elkaar.

-          Dit protocol wordt besproken tijdens de eerste repetitie. Aan de ouders van de jeugdleden wordt het protocol voorgelegd. Iedereen kan vragen stellen aan het bestuur. Voor mensen die niet bij deze repetitie aanwezig kunnen zijn, is achteraf vragen stellen mogelijk.

-          Het protocol wordt de eerste weken voor het begin van de repetitie besproken zolang dit nodig mocht zijn.

-          Op de geldende regels wordt gehandhaafd. Durf elkaar hierop aan te spreken.

-          De instructies moeten ook worden nageleefd bij binnenkomst, evt. pauzes en bij het verlaten van de zaal. Er zullen looproutes worden gemaakt waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

 2.       Hygiëne instructie

-          Op diverse plekken in het protocol wordt gesproken over het reinigen van oppervlakten, instrumenten etc. Het KMNO adviseert geen alcoholhoudende middelen te gebruiken. Maak een oppervlakte schoon met een sopje of een geïmpregneerd doekje of (b.v. voor je instrument) microvezeldoekje.

-          Bij kuchen tijdens de repetitie moet men uit de groep gaan en op voldoende afstand gaan staan.

-          Desinfecterende gel is aanwezig bij de ingang en bij de uitgang. Daarnaast zijn er doekjes voor de deurklinken.

-          Ook in de toiletruimtes zijn desinfecterende gel en doekjes aanwezig. Het bestuur van de MFA ziet toe op een juist gebruik van het toilet. Na het toiletgebruik worden het toilet en de deurklink door de gebruiker zelf gereinigd met gebruik van de desinfectiemiddelen.

-          Iedereen moet zelf zijn instrument vooraf schoongemaakt hebben. Voor tips kun je kijken bij Adams Musical Instruments

-          Was je handen thuis voor en na de repetitie.

-          Eet niet tijdens de repetitie.

-          Voor het klaarzetten  en na de repetitie weer opruimen van stoelen, vloerbedekking  en ander instrumentarium wijzen wij 3 personen per repetitie aan. Het bestuur stelt hiervoor een schema op. Deze personen zorgen ervoor dat de zaal op tijd klaar is voordat de leden komen. De leden mogen pas in de zaal als deze ‘speelklaar’ is ingericht. Dus kom niet te vroeg op de repetitie of anders wacht buiten.

-          De aangewezen personen die de stoelen klaarzetten, dragen handschoenen.

-          Iedereen heeft één stoel met eigen lessenaar die niet tijdens de repetitie geruild mogen worden.

-          De stoelen, lessenaars en andere hulpmiddelen die in de zaal achterblijven moeten vooraf en achteraf worden gereinigd. Dit betekent dat degene die een lessenaar van het rek pakt deze voor gebruik eerst reinigt.

-          Slagwerk dat door meerdere mensen wordt gebruikt, moet vooraf en achteraf worden gereinigd. Dit gebeurt door de mensen die de instrumenten gebruiken.

-          Muziekpartijen worden of per mail verzonden of anders verpakt in een plastic hoesje en uitgedeeld. Uitdelen van partijen gebeurt met handschoenen aan.

-          Ieder neemt zijn eigen drinken mee. Alle meegebrachte afval neem je ook weer mee naar huis.

-          Voor het condensvocht moet iedereen zelf zorgen voor een doek die na de repetitie mee naar huis gaat om gewassen te worden.

 3.       Gedragsinstructie voor leden en bezoekers

-          Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De actuele instructies zijn steeds te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

-          De kern van die instructies van de Rijksoverheid is op het moment van schrijven van het protocol:

 • algemeen:
 • - houd 1,5 meter afstand;
 • - schud geen handen;
 • - was de handen regelmatig met zeep of alcohol;
 • - hoest en nies in de elleboog;
 • - gebruik papieren zakdoekjes.
 • blijf thuis als:
 • je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging; of  iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 

-          Deel je instrumenten/materiaal/muziek niet met anderen.

-          Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen.

-          Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur.

 4.       Maximaal aantal personen / luchtcirculatie

-          Het MFA-bestuur bepaalt het maximaal aantal aanwezigen.

-          Er wordt gezorgd voor de verspreiding van voldoende frisse lucht.

 5.       Concerten binnen en buiten

-          Als iedereen een vaste zitplaats heeft, er vooraf is gereserveerd en er een gezondheidscheck is gedaan, geldt er geen maximum aan het aantal bezoekers. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.

-          Als er geen sprake is van een vaste zitplaats of er wordt niet gereserveerd of er wordt geen gezondheidscheck gedaan, mogen maximaal 100 mensen binnen en 250 mensen buiten worden toegelaten. Ook hier moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.

-          Voor het organiseren van een concert gaan we vooraf in overleg met de gemeente.

-          Meer informatie over activiteiten buiten is te vinden op de website van de KNMO.

-          Om het maximaal aantal personen te bepalen worden de regels van de meest recente noodverordening van de bevoegde Veiligheidsregio gehanteerd.

 

5. nov, 2018

Slagwerk spektakel.

Slagwerkgroep Antonius o.l.v. Michiel Bütterhoff heeft vandaag (9 december) deelgenomen aan het slagwerkspektakel in Holten. Met medewerking van 6 slagwerkgroepen en een heuse drumclinic had Slagwerkgroep HMV Holten een afwisselend programma in elkaar gezet.

Antonius was als derde groep aan de beurt. Zij brachten in een mooi gevarieerd repertoire 7 nummers ten gehore. Een fantastisch optreden met een swingende Samba als afsluiter van dit jubileum jaar. 


Op 9 december is het dan zover ! De kogel is door de kerk! Voor de 3e keer zal de slagwerkgroep van de Holtense Muziekvereniging een slagwerkspektakel organiseren ! Na de massale opkomst in 2016 in gebouw Irene werd er vorig jaar in 2017 besloten om uit te wijken naar een andere lokatie, Zalencentrum Het Bonte Paard in Dijkerhoek. Ook dit jaar zijn wij blij verheugd dat wij deze spectaculaire middag weer op deze lokatie mogen laten plaatsvinden. Het wordt een bomvolle middag en het programma met deelnemende verenigingen is bekend. Geniet vrijblijvend onder het genot van een hapje en een drankje van de wereld van het slagwerk, en laat je verbazen wat deze wereld allemaal te bieden heeft! Houd deze pagina goed in de gaten want de komende weken zullen wij het programma bekend maken. Noteer allemaal in je agenda, zondagmiddag 9 december, Slagwerkspektakel Holten, aanvang 14:30, gratis entree, een vrij gift in de trommel zouden wij zeer kunnen waarderen ! TOT DAN

 

5. okt, 2018

Dit jaar bestaan wij, Fanfare & Slagwerkgroep Antonius, 70 jaar en dat willen we vieren.

Daarom nodigen wij jullie uit voor het jubileumfeest op zaterdagavond 20 oktober om 20:00 uur in zaal Overkamp in Vragender.

Tijdens dit feest is er live muziek van een gelegenheidsband, bestaande uit Bultepop muzikanten, die samen met de Fanfare & Slagwerkgroep muzieknummers van de sixties tot de zero's ten gehore brengen ala de "Night of the Proms".

De eerste kop koffie is gratis!

We hopen jullie dan te zien.

Fanfare & Slagwerkgroep Antonius

23. mei, 2018

Mooie afsluiting muziekproject “Wieger wordt wakker”.

Woensdagavond 23 mei, stralend weer en het schoolplein van de Antoniusschool in Vragender loopt vol met leerlingen, leerkrachten, ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Fanfare en Slagwerkgroep Antonius zit ook al klaar. Op het programma staat een klein concert ter afsluiting van het muziekproject “Wieger wordt wakker”.

Dit project laat kinderen op een leuke speelse manier kennis maken met het maken van muziek. Enkele maanden geleden zijn de dirigent, instructeur en enkele leden van de muziekvereniging op school geweest om de kinderen iets te vertellen over muziek, maar ook om ze te laten beleven wat muziek maken is. Vervolgens zijn de leerlingen op school aan de slag gegaan met het verhaal van Wieger en hebben ze samen met de leerkrachten de bijbehorende liedjes ingestudeerd.

De avond begint goed met het nummer “Muziek is van iedereen”. De kinderen zingen enthousiast onder begeleiding van de fanfare. Dan begint het verhaal van Wieger, vertelt door Demi. Tussendoor speelt de fanfare enkele muziekstukken die aansluiten bij het verhaal. Ook de slagwerkgroep laat horen wat je allemaal met drums kan doen.

De leerlingen hadden samen met hun leerkracht ook zelf nog een lied uitgezocht en ingestudeerd. Zo had groep 1-2 een lied over 10 muzikantjes en kwamen allerlei muziekinstrumenten aan de orde. Zij werden dan ook begeleid door de fanfare. Groep 3-4 had gekozen voor een karaoke versie van het lied “Ridder Pim”. Groep 5-6 had zelfs twee liedjes ingestudeerd, eerst “Mijn tantes bloes” en vervolgens “Vrij”. Tot slot was het de beurt aan groep 7-8, zij hadden zelfs gekozen voor een Engelstalig lied “Army of dreamers”.

Het was een erg leuke avond en de muziekvereniging hoopt dan ook dat ze de kinderen enthousiast hebben kunnen maken voor het maken van muziek. Want zoals terecht werd benoemd deze avond is het maken van muziek goed voor de ontwikkeling van kinderen. Mochten kinderen graag een instrument willen leren spelen dan kan men lessen gaan volgen via de muziekvereniging. Zij kunnen zich daar aanmelden en eventueel eerst een proefles volgen.

Muziek maken is natuurlijk niet alleen voor kinderen leuk. Op alle leeftijden is het mogelijk om te starten met muzieklessen, dus mochten er mensen zijn die dit ook graag willen proberen dan kunnen zij zich ook melden. Contactgegevens zijn op de site (www.fanfare-slagwerkgroep-antonius.nl) te vinden.

12. apr, 2018

 

Fanfare en Slagwerkgroep Antonius heeft tijdens het voorjaarsconcert van 7april, drie van haar leden gehuldigd. In de pauze van de muzikale avond werden Anja Spijkers, Richard Elschot en Henk Gunnewijk in het zonnetje gezet. Anja en Richard waren 25 jaar lid en Henk zelfs 40 jaar. Alle drie zijn ze trouw lid van de vereniging en doen ze vele hand- en span diensten naast hun muzikale bijdrage. Ze kregen een speldje van de KMNO, een oorkonde en een bos bloemen. We feliciteren alle drie de jubilarissen nogmaals en bedanken hen voor hun inzet voor de vereniging.

Het concert werd geopend door de fanfare onder leiding van dirigent Gert Wensink met -St Florian Choral- van Thomas Doss en vervolgde de avond met -Tussen Veluwe en IJssel- van Alfred Willering en sloot het eerste blok af met de mars –Arsenal-. Daarna nam de slagwerkgroep het stokje over.

De slagwerkgroep onder leiding van Nick Verburgt opende met

-Back to Powell-. Een mooi arrangement om in het ritme te komen. Daarna speelde het -Drum, Set and Match-. Een compositie met een mooie rockbeat met een hoofdrol voor Harm Groot Zevert en Rick Elschot op het drumstel. Net voor de pauze traden de leerlingen van de slagwerkgroep op. Onder leiding van Harm Groot Zevert speelde eerst Lieke Berendsen haar voordracht. Het was een mooie uitvoering. Zij werd opgevolgd door Niels Schoenmakers. Met passie en met volle overgave speelde hij samen met Harm zijn partijtje in –Drumbattle-. Als laatste leerling was het de beurt aan Douwe Hijink. Op de bongo’s zette hij ook zijn stukje muziek neer.

Na de pauze werden door de fanfare achtereenvolgens de werken -Ross Roy-, -Caravan-, -The incredibles-, -Band of brothers-, -You only live twice- en –Music- van John Miles ten gehore gebracht.

De Slagwerkgroep zetten het programma voort met -Walk on the Wild-. Een mooi stuk met een prachtige opbouw van verschillende tempi. Het werd met veel passie gespeeld en de dynamiek was duidelijk te horen. Als vierde werk werd -Vitamin P- gespeeld. Een mooi concertwerk waarin de snaredrum en de hihat een belangrijke rol hadden. Tot slot speelde de Slagwerkgroep het stuk -Sumo Spirits-. Een vraag en antwoordspel tussen de vier partijen met een paar solo’s erin.

Al met al een gevarieerd programma dat het publiek wist te boeien.

De dirigent Gert Wensink en instructeur Nick Verburgt konden terugkijken op een geslaagde avond.